Join Us

आपण हे करू शकता...

आम्हाला महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हा / तालुका / गाव पातळी वर हा विचार पोचवण्यासाठी स्वयंसेवक हवे आहेत. वय, शिक्षण, लिंग, जात, धर्म अशी कोणतीही अट नाही. मनामध्ये शुद्ध समाजकार्य करण्याची प्रबळ इच्छा हवी. बस्स !

Join Us

*
*
*
*
*
*

Concept By : Harish Butle

Links