Advisory Council

Advisory Board

 • Shri. lshwarlal Parmar, Pune
 • Shri. Popatrao Pawar, Hivrebajar
 • Shri. Chandrakant Dalvi, Pune/Nidhal
 • Shri. Anand Kothadiya, Krushiratna, Jeur
 • Shri. Pradip Lokhande, Pune
 • Shri. Sachin ltkar, Pune
 • Shri. Pralhad Bhagwat, Pune
 • Shri. Anirudha Jadhav, Latur
 • Dr. Girish Kulkarni, Ahmednagar
 • Shri. Manoj Ambike, Pune
 • Shri. Vishwas Deshpande, Mumbai

Regulatory Board

 • Shri. Gautam Chajed, Pune
 • Dr. Satish Desai, Pune
 • Adv. Uday Varunjikar, Mumbai
 • Shri. Vivek Velankar, Pune
 • Shri. Shivaji Padwal, Pune/Kolhapur
 • Shri. Yajurved Mahajan, Jalgaon
 • Dr. Vijay Wadhai, Pune
 • Shri. Chandakant Ragit, Nagpur
 • Shri. Vijay Sanap, Pune
 • Dr. Pramod Jog, Pune
 • Dr. Kailas Bavale, Pune
 • Shri. Gangadhar Chindhe, Ahmednagar

Executive Board

 • Shri. Arun Kumbhar, Pune
 • Shri. Suyog Penkar, Mumbai
 • Shri. Vijay Joshi, Pune
 • Shri. Snehal Aayre, Mumbai
 • Shri. DR. Kunde, Kopergaon
 • Shri. Bandubhau, Ambatkar
 • Prof. Sanjay Shah, Pune
 • Dr.Vitthal Gulhane, Pune
 • Dr.Vinod Kamadi, Pune
 • Shri. Vikram Prabhune, Pune
 • Shri. Bandubhau, Ambatkar
 • Shri. Satish Bavane, Ballarpur
 • Shri. Vinayak Hirve, Malkapur

... And Many More Well Wishers

Concept By : Harish Butle

Links